Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień.
 

 1. Właścicielami sklepu internetowego działającego pod adresem www.esklep.mezozabiegi.pl który stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową, są wspólnicy Nails Company s.c. z siedzibą w Zabrzu:

OWM POLSKA Sp.zo.o.

Jana III Sobieskiego 6/3

41-800 Zabrze

ING Bank Śląski PLN

PL 70 1050 1344 1000 0090 3142 5466

 

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 648 276 86 87 REGON: 243296860, dalej występujący jako "OWM POLSKA Sp.zo.o.".

W sklepie działającym po adresem www.esklep.mezozabiegi.pl prowadzona jest sprzedaż kosmetyków.

 1. Sposoby porozumiewania się sprzedawcy z klientami są następujące:

a) za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@mezozabiegi.pl

b) za pośrednictwem telefonu: 32 274 84 12

c) listownie, na adres podany w pkt 1 Regulaminu.

 1. Ceny detaliczne oferowanych produktów są dostępne dla każdego klienta odwiedzającego sklep.
  Ceny hurtowe produktów dostępne są wyłącznie dla osób pracujących lub prowadzących działalność w branży kosmetyki profesjonalnej oraz studentek/studentów szkół kosmetycznych, które przesłały faksem lub listownie kopię dokumentu Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumentu poświadczającego naukę w szkole kosmetycznej.
  Zamówienia z uwzględnieniem cen hurtowych można będzie składać dopiero po weryfikacji danych firmy/gabinetu przez sprzedawcę i otrzymaniu e-mail potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie.
 2. Ceny towarów podane są w PLN brutto.
 3. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na sklep@mezozabiegi.pl w wyjątkowych przypadkach telefonicznie. Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane klienta przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i są przetwarzanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mailem informację zwrotną o przyjęciu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu

b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem pocztowym) czas realizacji wynosi 48h

c) w przypadku odbioru osobistego - po telefonicznej konsultacji Klienta z pracownikiem sklepu.

 1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.
 2. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie sklep@mezozabiegi.pl
 3. Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer podany w pkt 2 Regulaminu i podać ewentualne poprawki, lub anulować zamówienie.
 4. Koszty dostawy


Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia[k1] . Klient może wybrać następujące sposoby dostawy towaru :

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej

 1. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie jest realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, od momentu otrzymania płatności od Klienta lub po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie w przypadku Klientów, chcących otrzymać przesyłkę za pobraniem.

W przypadku braku określonego towaru sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony, według własnego wyboru, do rezygnacji z produktu powodującego wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub do rezygnacji z całości złożonego zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.

 1. Blokady dostępu i ograniczenia

W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki, zamówionej "za pobraniem" (gotówka przy odbiorze), odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na czarną listą Klientów. Kolejne zamówienia takiego Klienta nie będą realizowane lub będą realizowane dopiero po wpłaceniu całej kwoty (produkty + koszty wysyłki) na konto firmy.

 1. Koszty i sposoby wysyłki zagranicznej

Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie. Realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto całej sumy, wraz z kosztami wysyłki. Koszt wysyłki można ustalić po otrzymaniu wstępnego zamówienia na podstawie ilości produktów (waga, rozmiar paczki).

 1. Odbiór przesyłki.

Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona: np. mechanicznie; czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma) itp. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (wylane, pogniecione), prosimy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela).
Jeśli Państwa zamówienie zostało przyjęte a paczki długo nie ma - prosimy sprawdzić, czy awizo nie czeka na Poczcie.

 1. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.
  Przesyłki dostarcza:


K-EX - przesyłka priorytetowa; czas dostawy to od 2 do 5 dni.

 1. Formy płatności


Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelewem bankowym na konto sklepu:

ING Bank Śląski PLN

PL 70 1050 1344 1000 0090 3142 5466

 

Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty wpisać Imię i Nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący,

b) za pobraniem pocztowym: należność pobiera Kurier

c) osobiście, w siedzibie firmy.

 1. Reklamacje

Nails Company zobowiązuje się dostarczyć Państwu towar wolny od wad. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu.


Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (inny dowód zakupu) oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.


Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 1. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Nails Company informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 5 ww. ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Formularz odstąpienia dostępny jest tutaj: LINK

Pouczenie o prawie odstąpienia można znaleźć tutaj: LINK

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 
Skóra Theme